Definitie van de chronische tremoren.

Algemene omschrijving van chronische tremoren.

De tremoren zijn ritmische bewegingen, secundair aan repetitieve oscillerende afwisselende samentrekkingen en ontspanning van de spieren.
Bevingen zijn ingedeeld naar:

– De frequentie:

Langzaam: 3-5 per seconde;

Snel: 6-12 per seconde

– Hun tempo:

– Hun distributie:

– Hun incidentele gebeurtenis

In rust:

rust tremor;

Tijdens spierkracht:

Houdings tremoren

De houdings tremoren  zijn een grof roterend schudden de proximale spieren maximaal wanneer het handhaven van een vaste houding of met een lading.

Tremoren van de actie of intentie.

De tremor « opzettelijk » is een oscillatie van een lid bij het naderen van een doelwit.